Meld deg inn i Leppe- ganespalteforeningen!

Vi ønsker flere medlemmer. Leppe- ganespalteforeningen i Norge er en liten forening med ca. 400 medlemmer i 2019, derfor betyr nettopp ditt medlemskap veldig mye. Ditt medlemskap er med på å støtte vårt arbeide for å opprettholde og forbedre de økonomiske, praktiske og behandlingsmessige forhold knyttet til leppe,- kjeve-, ganespalte. Vårt arbeid inkluderer:

 • Påvirke helsemyndigheter og spalteteamene
 • Likeperson-tjeneste
 • Landssamlinger og lokallag
 • Utarbeide informasjonsmateriell

Flere medlemmer gjør foreningen mer slagkraftig!

Medlemsskap er åpnet for alle. Pris for medlemskap er 450 kr per år.

Med tellende medlem regnes en person som pr. 31. oktober i grunnlagsåret frivillig og individuelt har meldt seg inn i organisasjonen, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Dersom du melder deg inn i foreningen mellom 1. november og 31. desember blir du medlem i det kommende året. Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jf. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 14. første ledd bokstav h). I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, kan innmelding foretas av verge.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
 • Født med spalte
 • Foreldre til barn med spalte
 • Søsken til barn med spalte
 • Besteforeldre til barn med spalte
 • Slektning til barn med spalte
 • Organisasjon/selskap
 • Ønsker bare å støtte foreningen
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.