Registrer den som skal være medlem. Hvis medlemmet er under 18 år vil det dukke opp felt der du som foresatt kan fylle ut informasjon om deg. 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.